Helvete Naturpark

Helvete Naturpark

Nord-Europas største jettegryter og park med beitede husdyr og leketilbud. Jettegrytene som har fått navnet "Helvete" er noe av det villeste du kan møte i norsk natur. Et stort juv, der det på slutten av siste istid ble dannet store "gryter" ved at vann og stein fra issmeltingen roterte i fjellet. Flere er over 50 meter dype og 20 meter brede. Formasjonene i Helvete kan spores tilbake til slutten av siste istid ca. 10 000 år siden. Jettegrytene er noe av det villeste du kan oppleve i norsk natur.