01.04.17 – Tømmestasjon

Våren -17 ble en ny tømmestasjon satt i full drift.
En mye bedre løsningen enn tidligere :).
En rist for gråvann og en «stasjon» for toaletter.