Helvete Naturpark

Helvete Naturpark

Nord-Europas største jettegryter og park med beitede husdyr og leketilbud. Jettegrytene som har fått navnet "Helvete" er noe av det villeste du kan møte i norsk natur. Et stort juv, der det på slutten av siste istid ble dannet store "gryter" ved at vann og stein fra issmeltingen roterte i fjellet. Flere er over 50 meter dype og 20 meter brede. Formasjonene i Helvete kan spores tilbake til slutten av siste istid ca. 10 000 år siden. Jettegrytene er noe av det villeste du kan oppleve i norsk natur.

Perfect Escape

Perfect Escape

Perfect Escape er fantastisk morsomme samarbeidsspill. Du og dine venner "fanges" i et spesialbygget rom i Lillehammer Sentrum. Først spilles det av en kort film på en TV-skjerm. Denne forteller en historie om hva som har skjedd, hvorfor dere er der og hva som er målet/oppdraget i løpet av spillet. Deretter starter en klokke å telle ned de 60 minuttene dere har til å løse oppdraget. Pågangsmot, kreativ tankegang og løsninger utrenfor "boksen" er nøkkelord for suksess i vår escape rooms.