Pga høy forespørsel på boliger med tre soverom og seks soveplasser, har vi åpnet en mulighet for private utleiere å markedsføre seg gjennom våre websider.

Det må understrekes at dette er ikke boliger som ikke leies ut av Lillehammer Camping, men av privatpersoner. Men vi har hatt dialog med utleiere og beskrevet hva som forventes ved utleie.

Disse boligene er pr idag tilgjengelig:

Emma Gjelens veg 13 (Nr 19 fra april -23, men Google Maps ++ er ikke oppdatert med riktig adresser, og derfor er «gammel» adresse oppgitt)

Øyrevegen 12