Det ble satt i stand 50 nye helårsplasser. Alle faste campere er flyttet til dette området. Dvs at det er frigjort mange asfaltplasser til døgngjester. De aller fleste plassene har nå asfalt eller asfaltgranulat..